Kresnička

Elizabeta Bonča

Tekmovanje Kresnička je tekmovanje v znanju naravoslovja za učence od 1. do 7. razreda osnovne šole. Tekmovanje predvidoma poteka v mesecu februarju. Učenci tekmujejo v sedmih tekmovalnih skupinah, določenih glede na razred, ki ga obiskujejo. Tekmovanje traja praviloma 45 minut za prve tri skupine in 60 minut za drugi štiri skupine. Naloge, ki jih učenci rešujejo na tekmovanju, so pretežno izbirnega tipa.

Bistven del tekmovanja so eksperimenti, ki jih učenci lahko izvedejo doma ali pa v šoli, odvisno kako se odločijo njihovi mentorji. (na RS so to učitelji razredniki, na PS pa učitelj naravoslovja). Za vsako tekmovalno skupino so v razpisu objavljena navodila za izvedbo treh poskusov, ki so, na kratko, naravoslovni. Vsebine, iz katerih se črpa, so biološke, kemijske, fizikalne, astronomske, geografske in geološke, po možnosti vsaj v katerem od poskusov povezane tudi medpredmetno. Sestavljalci nalog se opirajo na veljavne učne načrte, a se jih ne držijo togo in segajo tudi ven iz njihovih okvirov. Pripomočki, ki jih učenci za izvedbo poskusov potrebujejo, so preprosti. Vsa vprašanja na tekmovanju se nanašajo na opažanja pri opravljanju poskusov iz razpisa in na pojave, ki v teh poskusih nastopajo.