Šolski projekt Angleščina

Tina Bajc Hlad

Projekt “angleščina” je vpeljava CLIL metode (Content and Language Integrated Learning) v učni proces naše šole. Gre za poučevanje/dopolnjevanje poučevanja vsebine nekega šolskega predmeta v povezavi s tujim jezikom. Učenci pri takšnem načinu dela spoznavajo, da se lahko o vseh temah pogovarjajo v maternem ali tujem jeziku. Projekt je v prvi fazi namenjen učencem prvega triletja, kjer se bo učiteljica tujega jezika povezala z razredničarkami in obravnavanim vsebinam dodajala izhodišča v tujem jeziku.