Angleške urice

V mesecu septembru smo na šoli začeli z izvajanjem interesne dejavnosti angleške urice. Učiteljica angleščine na razredni stopnji se je vsak teden pridružila razredničarki drugega razreda ter pri urah likovne umetnosti in matematike dodajala vsebine, pojme in navodila v angleškem jeziku. Učenci so pri urah spoznavali, da se lahko z različnimi področji učenja srečajo tudi v tujem jeziku in da angleščina ni specifično vezana le na učne ure angleškega jezika.

Pri prepletanju likovne umetnosti, matematike, slovenščine in angleščine so navdušeno sodelovali, se učili in svoje misli o poteku ur strnili v naslednjih vrsticah:

Zanimivo in fajn je, ker učiteljica govori v angleščini. Bolje se bom naučil govoriti angleško. (Alex)

Ure se mi zdijo v redu, ker učiteljica govori po angleško. Ne razumem še vsega, to me včasih moti. (Genovefa)

Učne ure likovne umetnosti so mi všeč, ker rada ustvarjam in ker ob tem poslušam angleško. (Alja P.)

Tina Bajc Hlad in Vera Rudolf