Računanje je igra

Elizabeta Bonča

Tekmovanje je namenjeno učencem od 1. do vključno 5. razreda osnovne šole. Matematične naloge so sestavljene po posameznih razredih in so v sklopu učnega načrta posameznega razreda.  Mentorji tekmovanja so učitelji razredniki. Tekmovanje poteka v mesecu maju.