Zdrava šola

Mreža zdravih šol letos praznuje okroglo obletnico, trideset let. In prav v obdobju praznovanja jubileja, se je skupini šol, ki promovirajo zdravje, spodbujajo k zdravim navadam in učijo skrbi za zdravje, pridružila tudi naša šola. S programom, ki ga že izvajamo in vodili, ki jih predstavljamo skozi logotip naše šole ter udejanjamo v svojem delu in motivacijskem programu za prihajajoče obdobje, smo komisijo prepričali, da dosegamo vse zahteve in smo lahko del mreže zdravih šol.

V sklopu sodelovanja v mreži zdravih šol bomo učence, starše in zaposlene spodbujali k sodelovanju pri projektih, izobraževanjih in dejavnostih, ki jih razpisuje NIJZ za uspešno promocijo zdravja in zdravih navad.

Zapisala: Tina Bajc Hlad