Interesne dejavnosti

Gimnastika 1. – 5. razred
IZVAJALEC: Mojca Pečenko

Gibčnost, spretnost, moč.
Učenci bodo z vajami  krepili moč ter razvijali gibčnost z elementi športne gimnastike. Naučili se bodo osnovnih prvin športne gimnastike na orodjih: parter, gred, bradlja in preskok. Poleg tega, se bodo naučili osnovnih skokov na mali prožni ponjavi. 

Šolsko Športno Društvo 6.- 9. razred
IZVAJALEC: Drago Kavčič
Vadba različnih športnih iger. Izvedba šolskih športnih tekmovanj.

Šolsko Športno Društvo 1. – 5. razred
IZVAJALEC: Andreja Rupnik
Prijetno doživljanje športa, sprostitev, zadovoljiti potrebo po gibanju, razvijanje gibalnih sposobnosti skozi športne igre in z različnimi športnimi dejavnostmi.

Astronomija
IZVAJALEC: Andreja Pagon
Učili se bomo poiskati pomembne astronomske podatke za naš kraj, orientacije na nebu in uporabljati šolski teleskop. Spoznavali bomo lastnosti našega Osončja in pojave na Zemlji, ki so povezani z gibanjem Zemlje v Osončju. Če bo mogoče bomo obiskali observatorij na Javorniku.

Etnološko-knjižničarski krožek
IZVAJALEC: Mirjam Perez Zelenc
Knjižničarski krožek je v šolskem letu 2020/2021 potekal zadnjič. S šolskim letom 2021/2022 bomo knjižničarskem delu dodali še etnološkega, kjer se bomo z učenci učili raziskovanja različnih tradicij znotraj lokalne skupnosti. Namen krožka je povezati učence s krajem in tradicijo ter jih naučiti praktičnih del knjižničarja.
Dejavnosti: Opravljanje knjižničnih del (urejanje knjižnice, zavijanje knjig, bralne ure, sodelovanje na literarnih tekmovanjih), raziskovanje tradicijskih praks in zbiranje povedk na lokalnem območju.

Ročna dela
IZVAJALEC: Marija Rupnik Hladnik
Pri krožku Ročna dela bodo učenci spoznavali načine vezenja kot pomemben element kulturne dediščine. Pri praktičnem delu spoznavajo osnovne vbode, razvijajo ročne spretnosti, čut za estetiko, pridobivajo delovne navade, krepijo pozornost, natančnost, vztrajnost in potrpežljivost ter medsebojno pomoč.

Dramski krožek
IZVAJALEC: Jana Peternel
Učenci bodo pri krožku razvijali zmožnosti izražanja z govorom, mimiko, gibi in kretnjami ter razvijali in bogatili govor. V letošnjem šol. letu se bomo povezali s pevskim zborom. V načrtu je priprava glasbene predstave.

Literarni klub
IZVAJALEC: Jana Peternel
Krožek nadgrajuje predmet slovenščina, povezuje pa se tudi z drugimi predmeti. Zajema dve podpodročji – branje kakovostnih mladinskih del in ustvarjanje leposlovnih besedil.
Spoznavali se bomo z besedili, tako umetnostnimi kot neumetnostnimi, ter se o njih pogovarjali. Pogovor bomo dopolnjevali s poustvarjanjem in ustvarjalnim pisanjem literarnih besedil. Sodelovali bomo na literarnih natečajih in iskali možnosti za objave besedil v literarnih revijah.

Likovni krožek
IZVAJALEC: Barbara Petkovšek
Pri krožku učenci razvijajo likovno ustvarjalnost, spoznavajo nove motive in tehnike, predvsem pa uživajo v sproščenem izražanju pri slikanju, risanju, kiparjenju in oblikovanju.

Kaligrafski krožek
IZVAJALEC: Barbara Petkovšek
Kaligrafski krožek je namenjen tistim, ki so se s kaligrafijo že srečali in tudi začetnikom. S posebnim pisalom (peresom) boste spoznali in osvojili različne pisave in na koncu oblikovali različne kaligrafske napise in besedila.