Cici vesela šola

Vera Rudolf

Cici Vesela šola je namenjena učencem od 1. do 4. razreda, je vseslovenski preizkus znanja, ki ne spodbuja tekmovalnosti. Na naši šoli tekmujejo vsi učenci, ki jim je Cici Vesela šola namenjena, vsi dobijo priznanje za sodelovanje. Vsebina tekmovanja zajema različne teme, s katerimi se otroci srečujejo v svojem življenju. Rubrika izhaja tudi v revijah Ciciban in Cicido.