Tekmovanja iz znanja angleščine

Primož Čibej

Tekmovanja iz angleškega jezika so namenjena vsem učencem in učenkam, ki bo si želeli angleščino spoznati tudi širše in na višjem nivoju. Vsakršna udeležba na tekmovanju je učencem priložnost, da se preizkusijo v znanju angleškega jezika in si razširijo pogled na širino, ki jo znanje tujega jezika ponuja.

Tekmovanja so primerna za učence in učenke vseh ravni znanja, saj je velik poudarek na bralnem razumevanju, slušnem razumevanju in pa samostojni rabi jezika.

Tekmovanja so zasnovana na principu reševanja tekmovalnih pol, pri čemer je v 9. razredu razpisana knjižna postavka za državno raven. Izjema je le tekmovanje v 7. razredu, kjer učenci in učenke pripravljajo video posnetek na razpisano temo.

6. razred: Šolsko tekmovanje: 29. 11. 2023 / Državno tekmovanje: 19. 3. 2024

7. razred: Šolsko tekmovanje: 15. 2. 2024 / Državno tekmovanje: 21. 3. 2024

8. razred: Šolsko tekmovanje: 22. 11. 2023 / Državno tekmovanje: 30. 3. 2024

9. razred: Šolsko tekmovanje: 22. 11. 2023 / Državno tekmovanje: 30. 3. 2024

Teme tekmovanj v letu 2023/24 so sledeče:

6. razred: Sports – No pain, no gain

7. razred: Together we stand, divided we fall

8. razred: Change makes the world go around

9. razred: Change makes the world go around; Knjižna postavka: S. K. Ali: Love from A to Z

Poleg tekmovanj na predmetni stopnji bomo v 4. in 5. razredu izvajali tudi EPI bralno značko v angleščini. Tekmovanje EPI bralne značke v angleščini veliko pripomore k kompetenci bralnega razumevanja, zato so k udeležbi vabljeni vsi učenci in učenke v 4. in 5. razredu.

Reševanje pol EPI bralne značke iz angleščine: 25. 3. 2024 – 5. 4. 2024