Angleška bralna značka

Primož Čibej

Je bralno tekmovanje v znanju angleškega jezika, ki poteka v organizaciji Šolskega epicentra. Namenjeno je učenkam in učencem od 1. do 9. razreda. Njegov glavni cilj je na strokoven, vendar zabaven in zanimiv način učencem približati učenje tujega jezika in jih spodbuditi k branju tujejezičnih knjig že v osnovni šoli.

Cilji tekmovanja: 

– spoznavanje književnosti drugih narodov v izvirniku,

– zvišati priljubljenost branja v tujem jeziku, 

– spodbujanje nadarjenih, 

– motivacija za nadaljnje poglabljanje znanja s področja tujega jezika,

– privzgojiti učencem pozitiven odnos do knjige, 

– zbuditi v učencih voljo do branja,

– drugačen, zanimiv in njihovi starosti in razvojni stopnji primeren način usvajanja jezikovnega znanja,

– neposredno pokazati privlačnost in koristnost medkulturne komunikacije.

Seznam knjig bo objavljen predvidoma v začetku oktobra.