Tekmovanje iz fizike

Andreja Pagon

Na tekmovanju iz fizike sodelujejo učenci 8. in 9. razreda. Tekmovanje je vezano na vsebine, ki jih obravnavamo pri pouku fizike. Na tekmovanje se učenci pripravljajo na dodatnem pouku, kjer znanje fizike še poglobijo in nadgradijo.

Učenci z najvišjimi dosežki na šolskem tekmovanju, se lahko uvrstijo na regijsko oz. državno tekmovanje, ki potekata v aprilu oz. maju.