Preglovo tekmovanje iz kemije

Dolores Nagode

Tekmovanje iz znanja kemije je organizirano za učence 8. in 9. razreda. Tekmovanje poteka na treh nivojih.
Razpisani so tudi že datumi tekmovanja in sicer 15. 1. 2024 bo potekalo šolsko tekmovanje, 23. 3. 2024 pa regijsko tekmovanje. Državno tekmovanje bo potekalo 11. 5. 2024.

Več na spletni strani:   https://www.zotks.si/kemija/razpis         

Vsebine tekmovanja v 8. razredu so naslednje:

Šolsko izbirno tekmovanje:
– snovi in njihove lastnosti snovi in njihove spremembe čiste snovi in zmesi sestava zraka in onesnaženje zraka voda (mehka in trda).

Regijsko tekmovanje:
– vključuje vsebine šolskega tekmovanja in dodatno še: zgradba snovi (brez povezovanja delcev) zgradba atoma in periodni sistem (skupine in periode) ioni.
Državno tekmovanje:
– vključuje vsebine predhodnih tekmovanj in dodatno še: povezovanje delcev kemijske reakcije elemente v periodnem sistemu viri elementov in spojin v naravi, skupine elementov s sorodnimi lastnostmi, kovine.

Vsebine tekmovanja v 9. razredu so naslednje:

Šolsko izbirno tekmovanje

Vključuje vsebine tekmovanj iz skupine 8. razred in dodatno še:

  • elektrolite (kisline, baze in soli)
  • topnost in masni delež

Regijsko tekmovanje

Vključuje vsebine šolskega tekmovanja in dodatno še:

  • družina ogljikovodikov

Državno tekmovanje

Vključuje vsebine predhodnih tekmovanj in dodatno še:

  • kisikovo družina organskih spojin (alkoholi, karboksilne kisline, etri, estri in lipidi)
  • funkcionalne skupine organskih kisikovih spojin (etri in karboksilne spojine)
  • osnovne pretvorbe organskih kisikovih spojin
  • odnos med maso in množino snovi ter številom delcev