Zgodovina

Tjaša Smolnikar

TEMA: RIMSKI VSAKDAN NA SLOVENSKIH TLEH

Tekmovanje učencev iz znanja zgodovine (8. in 9. razred) bo potekalo na dveh ravneh:

  • na šolski ravni v torek, 7. 12. 2021, ob 13. uri in
  • na državni ravni v četrtek, 10. 3. 2022, ob 14. uri.

Več v razpisu, kjer najdete tudi podatke o literaturi in virih:
https://www.zrss.si/tekmovanja/seznam-virov-in-literature-za-selekcijsko-tekmovanje-s-podrocja-zgodovine-v-solskem-letu-2021-2022/

Priprave na tekmovanje potekajo vsak torek, 8. učno uro.