Zgodovina

Tjaša Smolnikar

Zavod RS za šolstvo razpisuje v šolskem letu 2022/2023Selekcijsko tekmovanje s področja zgodovine za učenke in učence8. in 9. razreda osnovne šole na temo OD RAZPADA RIMSKEGA IMPERIJA DO NASTANKA KNEŽEVIN ALPSKIH SLOVANOV.

Tekmovanje poteka na dveh stopnjah v dveh tekmovalnih skupinah. 

Posamezni stopnji tekmovanja bosta izvedeni: 

  • šolska stopnja: torek, 6. 12. 2022 ob 13. 00 na šolah,
  • državna stopnja: četrtek, 9. 3. 2023 ob 14. 00 na šolah gostiteljicah.

Seznam virov in literature najdete na tej povezavi à https://www.zrss.si/tekmovanja/seznam-literature-in-virov-za-selekcijsko-tekmovanje-s-podrocja-zgodovine-v-solskem-letu-2022-2023/