Zgodovina

Tjaša Smolnikar

Tekmovanje s področja zgodovine za učenke in učence 8. in 9. razreda osnovne šole na temo VISOKI IN POZNI SREDNJI VEK NA SLOVENSKEM bo potekalo na dveh stopnjah v dveh tekmovalnih skupinah.

Posamezni stopnji tekmovanja bosta izvedeni:

  • šolska stopnja: četrtek, 7. 12. 2023 ob 13.00 na šolah,
  • državna stopnja: četrtek, 7. 3. 2024 ob 14.00 na šolah gostiteljicah.

Seznam virov in literature je objavljen na https://www.zrss.si/tekmovanja/seznam-literature-in-virov-za-selekcijsko-tekmovanje-s-podrocja-zgodovine-v-solskem-letu-2023-2024-na-temo-visoki-in-pozni-srednji-vek-na-slovenskem/