LIS, NIP UM

Tipografija

Pri likovnem snovanju smo se igrali s črkami in ustvarjali nove pisave.

Sonce

Kako naslikati sonce? Spoznali smo slovenskega impresionističnega slikarja Riharda Jakopiča in – uspelo nam je.

Simetrija v obliki

Nagovorili so nas abstraktni rastlinski motivi umetnika Henrija Matissa.

Ekspresionistični portreti

Po vzoru umetniške smeri iz začetka 20. stoletja – ekspresionizma, so pri likovnem snovanju nastali portreti.

Koncentrični krogi

Spoznali smo umetnika abstraktnega slikarstva Vasilija Kandinskega in poustvarili eno njegovih slik.

Oblikovanje torbic in sandalov

Pred lovom

Učenci NIP umetnost so v tehniki akrila poustvarili znamenito sliko slovenskega slikarja Jurija Šubica Pred lovom.

Rimski mozaik

Po vzoru starodavnih rimskih mozaikov iz mesta Oglej so učenci v barvi in obliki poustvarili detajle teh mozaikov in nam tako pričarali delček zgodovine.

Živali

Po opazovanju fotografij so učenci likovnega snovanja z različnimi likovnimi tehnikami in na različne podlage naslikali izbrane živali.

Kofetarica

Pri neobveznem izbirnem predmetu umetnost so učenci spoznali življenje in delo slovenske slikarke Ivane Kobilce. Eno njenih najznamenitejših del je Kofetarica. In zadovoljstvo na njenem obrazu, ko pije dišečo kavo, so želeli ujeti tudi oni na risbi z ogljem. Mar jim ni dobro uspelo?

Kofetaričine skodelice

Želeli smo imeti skodelico, kot jo drži v roki Kofetarica slikarke Ivane Kobilca. In smo si jih naredili iz bele gline in poslikali s podglazurnimi barvami. Vsak svojo. Kava že diši.