Bralna značka

Jana Peternel

Bralna značka je vseslovensko gibanje, ki poteka že od leta 1961. Učenec se za Bralno značko odloči prostovoljno in bere v svojem prostem času. Bere različna leposlovna in poučna besedila. Bere z razumevanjem, bere, ker branje potrebuje, predvsem pa zato, ker v branju uživa.

Posebna pozornost je pri Bralni znački namenjena spodbujanju učencev k branju kakovostnih besedil slovenskih avtorjev.

S šolskim letom 2021/22 smo na šoli uvedli bralne kotičke, ki bodo učence še dodatno motivirali k branju in posledično opravljeni bralni znački. Za to bomo skrbele učiteljice razrednega pouka in predmetna učiteljica slovenščine.

Z bralno značko vsako leto začnemo na dan zlatih knjig, tj. 17. septembra, zaključimo pa 2. aprila. Ob koncu leta učence nagradimo s priznanjem, prvošolce in zlate bralce s knjižnim darilom Društva BZ Slovenije, zadnjih nekaj let pa so zlati bralci, to so učenci, ki so Bralni znački zvesti vseh devet let šolanja, povabljeni tudi na nagradni izlet.

Učenci lahko berejo poljubne knjige, mentorice branja pa smo pripravile tudi priporočilne bralne sezname, ki so lahko v pomoč pri izbiri gradiva.

Spodaj so povezave do seznamov priporočenih knjig za učence posameznih razredov.
Šolsko leto 2023/24
:
1. RAZRED

2. RAZRED

3. RAZRED

4. RAZRED

5. RAZRED

6. RAZRED

7. RAZRED

8. RAZRED

9. RAZRED