Logika

Andreja Pagon

Šolsko tekmovanje poteka konec septembra (datum zaenkrat še ni objavljen).

Tekmovanje je namenjeno učencem od 1. do 9. razreda (nismo se še dogovorili, kateri oddelki razredne stopnje bodo sodelovali).

Priprave na tekmovanje potekajo pri dodatnem pouku.