O naši šoli

Osnovno šolo Črni Vrh obiskujejo učenci KS Črni Vrh nad Idrijo ki prihajajo oz. se vozijo iz Črnega Vrha, Zadloga, Predgriž, Lom, Idrijskega Loga, Mrzlega Loga in Strmca.

Nadja Rupnik, 6 let, PLESNI NASTOP, mešana tehnika, mentorici Vera Rudolf in Tina Bajc Hlad, na Cici umetnijah med 2047 poslanimi izdelki izbrano likovno delo.

V OŠ Črni Vrh pri načrtovanju in izvajanju vseh vsebin sledimo znaku naše šole, kjer štiri barve smrečic pomenijo različna področja našega dela.

Kultura
Šport in zdravje
Okolje in trajnost
Jaz in skupnost

Znak naše šole je oblikoval Domen Rupnik.