Navajanje virov

V okviru knjižnično informacijskih znanj se učenci učijo pravilnega navajanja virov, oziroma citiranja. OŠ Črni Vrh je sprejela svoja pravila navajanja virov, ki jih morajo upoštevati vsi učenci, ki pišejo raziskovalne ali kakšne druge naloge, pri katerih navajajo različne avtorje.

Pravilno navajanje virov

 1. Knjiga (strokovna knjiga = monografija)
 1. En avtor
Priimek, I. (leto). Naslov knjige. Kraj izdaje: Založba.

Suhodolčan, P. (2002). Košarkar naj bo. Ljubljana: Založba Karantanija.

Ko tekst avtorja dobesedno navedemo, ga zapišemo v navednicah. Ko ga samo povzamemo, ne potrebujemo navednic. V vsakem primeru pa je potrebno po koncu uporabe avtorjevega besedila navesti v oklepaju priimek in letnico dela (Suhodolčan 2002).

 1. Dva ali več avtorjev
Priimek, I. in Priimek, I. (leto). Naslov knjige. Kraj izdaje: Založba. Tri ali več: Priimek, I. in drugi (leto). Naslov knjige. Kraj izdaje: Založba.

Avbar, P. in Dolenc, D. (2019). Od glasov do knjižnih svetov 6. Ljubljana: Rokus-Klett.

Prosen, M. in drugi (1981). Orientiranje v naravi. Ljubljana: Mladinska knjiga.

Kadar imamo dva avtorja, ne pozabimo dodati med priimka veznik in (Avbar in Dolenc 2019). Če pa imamo tri ali več avtorjev, napišemo samo prvega (Prosen in drugi 1981).

 1. Več priimkov
Priimek Priimek, I. (leto). Naslov knjige. Kraj izdaje: Založba.

Javornik Krečič, M. (2008). Pomen učiteljevega profesionalnega razvoja za pouk. Ljubljana: i2.

Pri dveh avtorjevih priimkih je navajanje v besedilu popolnoma enako kot pri enem priimku (Javornik Krečič 2008).

 1. Avtor ni znan
Naslov. (leto). Kraj izdaje: Založba.

Slovenske pripovedke iz 20. stoletja. (2003). Celje: Mohorjeva založba.

Če avtor ni znan, napišemo naslov literarnega dela (Slovenske pripovedke iz 20. stoletja 2003).

 1. Internetni viri
 1. Prispevki (članki) iz baz podatkov
Naslov. (leto). Pridobljeno s spleta datum, s http naslov.

Japonska. (2020). Pridobljeno s spleta 24. 3. 2021, s https://sl.wikipedia.org/wiki/Japonska.

Če avtor ni znan, napišemo naslov literarnega dela (Japonska 2020).

 1. Slike, tabele, grafi

Slika z avtorjem

Priimek, I. (leto). Naslov slike. Pridobljeno s spleta datum, s http naslov.

Hodalič, A. in Bidovec, K. (2017). Arne Hodalič. Pridobljeno s spleta 24. 3. 2021, s https://onaplus.delo.si/edina-resitev-je-ne-imeti-otrok.

Navajanje avtorja v besedilu je enako kot pri knjigi.

Slika brez avtorja

Naslov slike. (leto). Pridobljeno s spleta datum, s http naslov.

Japonska v objemu sakure. (2019). Pridobljeno s spleta 24. 3. 2021, s https://www.citylife.si/lifestyle/japonska-v-objemu-sakure.

Če avtor ni znan, napišemo naslov slike (Japonska v objemu sakure 2019).

 1. Članek v reviji (periodični publikaciji)
Priimek, I. (leto). Naslov članka. Revija, v kateri je članek izšel, letnik (številka), str. od- do.

Avsenik Nabergoj, I. (2015). Ivan Cankar in vélika vojna. Zgodovinski časopis, 69 (3/4), 352–400.

Navajanje avtorja v besedilu je enako kot pri knjigi.

 1. Ustni viri
Priimek, Ime (leto rojstva). Naslov. Pogovor dne datum, zapisal Ime Priimek.

Novak, Janez (1950). O tem, kakšne so bile včasih košnje. Pogovor dne 25. 3. 2019, zapisala Anja Novak.

V besedilu navedemo priimek osebe, ki je izročila ustni vir ter letnico pogovora (Novak 2019).

 1. Fotografije, dnevniki oz. druge listine
Naslov fotografije, dokumenta (letnica nastanka fotografije, dokumenta). Hrani ime osebe/institucije, ki hrani dokument, kraj.

Ličkanje koruze (1933). Hrani Ivan Potrč, Novo mesto.

Opomin pred ukorom Janez Novak (1950). Hrani Zgodovinski arhiv Ljubljana, enota Idrija.

Če avtor ni znan, napišemo naslov fotografije oziroma dokumenta (Ličkanje koruze 1933), če pa avtor ni znan, ga navedemo tako kot pri knjigi.