Šolski koledar

Na podlagi 15. člena Pravilnika o šolskem koledarju za osnovne šole ( Uradni list RS, št. 50/12, 56/12 – popr., 20/19 in 36/19) minister za izobraževanje, znanost in šport izdaja podrobnejša navodila o šolskem koledarju ZA OSNOVNE ŠOLE

ZA ŠOLSKO LETO 2024/2025