Cankarjevo tekmovanje

Jana Peternel

Že vrsto let Zavod za šolstvo RS organizira tekmovanje iz znanja slovenščine, imenovano po našem pisatelju Ivanu Cankarju. Namen tekmovanja je spodbujati in razvijati branje zahtevnih besedil. Učenci na pripravah na tekmovanje temeljito spoznajo vsebinske in slogovne značilnosti književnega besedila, ki jih povežejo z avtorjevim celotnim opusom. Na tekmovanju pišejo nalogo na književno temo; z njo dokažejo svoje razumevanje in vrednotenje književnega besedila ter vanjo vključijo svoje književno znanje.

Tekmovanje je razdeljeno na tri sklope: šolsko, regijsko (območno) in državno. Šolsko se običajno izvede v novembru, regijsko v januarju in državno v marcu. Podelijo se tri vrste priznanj – bronasta, srebrna in zlata.

Vsako leto si na naši šoli prizadevamo, da bi čim več otrok sodelovalo na tekmovanju. Veliko učencev je že doseglo zavidljive uspehe; naj bo tako tudi v prihodnje.

Izbor knjig za šolsko leto 2023/2024

Na spletni strani Zavoda za šolstvo je bil v času počitnic objavljen razpis izbranih knjig za letošnje tekmovanje za Cankarjevo priznanje. 
Letošnji naslov tekmovanja se glasi Nevidni svetovi, kar pomeni, da se bomo podali v svet domišljije.

1. razred: Ela Peroci, Muca Copatarica

2. in 3. razred: Tone Pavček, Jurij Muri po Sloveniji

4.  in 5. razred: Nataša Konc Lorenzutti, Kakšno drevo zraste iz mačka

6. in 7. razred: Maša Ogrizek, Lisičja luna

8. in 9. razred: Irena Androjna, Modri otok

Datumi tekmovanj:
Šolsko tekmovanje za 8. in 9. razred – 28. 11. 2023 ob 13.30
Regijsko tekmovanje za 8. in 9. razred – 16. 1. 2024 ob 14.00
Državno tekmovanje za 8. in 9. razred – 16. 3. 2024 ob 10.00

Šolsko tekmovanje za 1. do 7. razred – 3. 4. 2024 ob 11.00