Cankarjevo tekmovanje

Jana Peternel

Že vrsto let Zavod za šolstvo RS organizira tekmovanje iz znanja slovenščine, imenovano po našem pisatelju Ivanu Cankarju. Namen tekmovanja je spodbujati in razvijati branje zahtevnih besedil. Učenci na pripravah na tekmovanje temeljito spoznajo vsebinske in slogovne značilnosti književnega besedila, ki jih povežejo z avtorjevim celotnim opusom. Na tekmovanju pišejo nalogo na književno temo; z njo dokažejo svoje razumevanje in vrednotenje književnega besedila ter vanjo vključijo svoje književno znanje.

Tekmovanje je razdeljeno na tri sklope: šolsko, regijsko (območno) in državno. Šolsko se običajno izvede v novembru, regijsko v januarju in državno v marcu. Podelijo se tri vrste priznanj – bronasta, srebrna in zlata.

Vsako leto si na naši šoli prizadevamo, da bi čim več otrok sodelovalo na tekmovanju. Veliko učencev je že doseglo zavidljive uspehe; naj bo tako tudi v prihodnje.