Šolski otroški parlament

Otroški parlamentizvaja program vzgoje otrok in mladostnikov za demokracijo. Kot oblike demokratičnega dialoga se izvajajo v vseh šolah po Sloveniji, nadgradijo se s parlamenti na občinski in regionalni ravni in se zaključijo na nacionalnem otroškem parlamentu. Projekt se izvaja od leta 1990 in pomeni eno od izvirnih oblik spodbujanja otrok k izražanju lastnih mnenj o vprašanjih, ki jih po demokratičnem postopku izberejo sami. V programu sodelujejo ob podpori mentorjev in prostovoljcev učenci in dijaki iz večine slovenskih šol. V šolskem otroškem parlamentu na naši šoli sodelujejo učenci od 7. do 9. razreda.

Otroški parlament je javna tribuna otrok na temo, ki jo izberejo osnovnošolci na državnem otroškem parlamentu. Tema razprav v šolskem letu 2023/24 ostane ista, in sicer »Duševno zdravje otrok in mladih«. Mladi parlamentarci so v prejšnjem šolskem letu že izoblikovali konkreten načrt dejavnosti za krepitev duševnega zdravja, ki jih bodo izvajali med tem šolskim letom.

Mentorica: Tjaša Smolnikar