Šolski otroški parlament

Otroški parlament je ena od dejavnosti ZPM Slovenije, ki ima svoj začetek v letu 1990. Glej https://www.zpms.si/programi/otroski-parlamenti/

Šolski otroški parlament je oblika učenja aktivnega državljanstva, izražanja stališč in mnenj. Učenci imajo možnost razvijanja demokratičnega dialoga in možnost participacije v šolskem in splošnem družbenem življenju.

Šolski parlament sestavljajo učenci 7., 8. in 9. razreda. Predsednik šolskega parlamenta je Maks Rupnik.

Šolski parlament razpravlja in podaja stališča na temo, ki jo vsako leto mladi parlamentarci izberejo na nacionalnem zasedanju. Tema Moja poklicna prihodnost je bila aktualna kar dve leti, saj je epidemija COVID 19 onemogočila izpeljavo vseh aktivnosti.

Predstavniki šolskih parlamentov sodelujejo na občinskem parlamentu, ki poteka izmenično v Idriji in Cerknem (v občinski sejni sobi). Zasedanja se udeležita tudi župana idrijske in cerkljanske občine. Na občinskem parlamentu mladi poslanci izberejo predstavnike, ki se udeležijo regijskega parlamenta. Vsako leto pa enemu učencu iz idrijske in cerkljanske občine pripada poslanski stol na državnem zasedanju otoškega parlamenta.

Dolga leta je delo otroškega parlamenta na šoli vodila Karmen Simonič Mervic, prof.,od šol. leta 2021/22 to dejavnost izvaja Tjaša Smolnikar, prof.

Glej  MLADI PARLAMENTARCI Z IDRIJSKEGA IN CERKLJANSKEGA O “ŽULJIH” IN O POKLICIH PRIHODNOSTI http://primorskival.si/novica.php?oid=15094

Foto: Karmen Simonič Mervic