Šolski otroški parlament

Otroški parlament izvaja program vzgoje otrok in mladostnikov za demokracijo. Kot oblike demokratičnega dialoga se izvajajo v vseh šolah po Sloveniji, nadgradijo se s parlamenti na občinski in regionalni ravni in se zaključijo na nacionalnem otroškem parlamentu.

Projekt se izvaja od leta 1990 in pomeni eno od izvirnih oblik spodbujanja otrok k izražanju lastnih mnenj o vprašanjih, ki jih po demokratičnem postopku izberejo sami. V programu sodelujejo ob podpori mentorjev in prostovoljcev učenci in dijaki iz večine slovenskih šol.

Otroški parlament je javna tribuna otrok na temo, ki jo izberejo osnovnošolci na državnem otroškem parlamentu. Na zadnjem, 32. nacionalnem Otroškem parlamentu, ki je potekal 11. aprila 2022 v Državnem zboru RS, so otroci izbrali novo temo: »Duševno zdravje otrok in mladih«, ki bo tema razprav v prihodnjih dveh letih zasedanj Otroških parlamentov.

V šolskem otroškem parlamentu sodelujejo učenci šole od 7. do 9. razreda. Udeležba poteka po sistemu volitev predstavnikov, ki jih bomo izvedli v razredih. V letošnjem šolskem letu bodo priprave učencev potekale na urah oddelčne skupnosti. Zasedanja bodo potekala na šolskem parlamentu. Termine srečanj bomo določili skupaj z mladimi parlamentarci.

Predstavniki šolskih parlamentov sodelujejo na občinskem parlamentu, ki poteka izmenično v Idriji in Cerknem (v občinski sejni sobi). Zasedanja se udeležita tudi župana idrijske in cerkljanske občine. Na občinskem parlamentu mladi poslanci izberejo predstavnike, ki se udeležijo regijskega parlamenta. Vsako leto pa enemu učencu iz idrijske in cerkljanske občine pripada poslanski stol na državnem zasedanju otoškega parlamenta.

Predsednica šolskega parlamenta je Mirjam Krevs.

Mentorica Tjaša Smolnikar, prof.