Varstvo in podaljšano bivanje

Jutranje varstvo
Osnovna šola organizira jutranje varstvo učencev 1. razreda. Jutranje varstvo za prvošolce se začne vsak dan ob 6.15 in traja 60 min. Varstvo poteka v učilnici 1. razreda in ga izvaja Tadeja Bonča.

Varstvo vozačev
Šola organizira tudi varstvo vozačev. Varstvo vozačev bo potekalo pred poukom in po pouku do odhoda šolskega avtobusa. 

Podaljšano bivanje
Za učence od 1. do 5. razreda je organizirano podaljšano bivanje. Glede na normative  učence združujemo v tri skupine. V času podaljšanega bivanja imajo učenci organizirano kosilo, čas za sprostitev, čas za učenje in domačo nalogo in čas usmerjene dejavnosti.