Pravilnik o šolski prehrani

TUKAJ so Pravila o šolski prehrani OŠ Črni Vrh

1. PRIJAVA NA ŠOLSKO PREHRANO

Prijavo na šolsko prehrano oddajo starši, skrbniki in druge osebe pri katerih so posamezni učenci v oskrbi (v nadaljnjem besedilu: starši). Prijava se odda razredniku. Prijava se praviloma odda v mesecu juniju za prihodnje šolsko leto. Odda se lahko tudi kadarkoli med šolskim letom.

Prijavo na šolsko prehrano se vloži na obrazcu. Prijava se hrani v tajništvu do konca šolskega leta, za katero je bila oddana. Šolska prehrana obsega malico, kosilo in popoldansko malico.

2. REDNA PRIJAVA/ODJAVA POSAMEZNIH OBROKOV

Prijava in odjava obrokov poteka preko spletne aplikacije MojaMALICA, do katere lahko starši dostopajo preko računalnika, tablice in pametnega telefona: prehrana.oscv.si. Dostop do aplikacije je enostaven tudi preko šolske spletne strani. Na vidnem mestu je označena povezava z nazivom Odjava/prijava prehrane MojaMALICA. Pri povezavi so priložena navodila za registracijo in uporabo aplikacije.

Za spremembo podatkov, ki ste jih starši podali v prijavi na prehrano (ko želite spremeniti da učenec npr. stalno obeduje vsak teden le ob določenih dnevnih ali ko se ga za stalno odjavi/prijavi na obrok …) pošljite elektronsko sporočilo na kuhinja@oscv.si ali pokličite na (05 37 43 650 – tajništvo).

V spletni aplikaciji je mogoče izvesti prijavo/odjavo obroka najkasneje do 7.30 za tekoči dan. Odjava prehrane za nazaj ni mogoča.

Učencu, ki je odsoten od pouka zaradi udeležbe oz. sodelovanja pri dejavnostih, ki jih organizira šola, odjavi šolsko prehrano razrednik/strokovni delavec, ki je zadolžen za izvedbo dejavnosti.

3. OBVEZNOSTI UČENCEV IN STARŠEV

S prijavo na šolsko prehrano nastopi dolžnost učenca oz. staršev, da bo spoštoval pravila šolske prehrane, plačal prispevek za šolsko prehrano, pravočasno odjavil posamezni obrok skladno s pravili šolske prehrane, plačal polno ceno obroka, če obroka ni pravočasno odjavil in šoli sporočil vsako spremembo podatkov, ki jih je podal v prijavi na prehrano.

4. CENIK OBROKOV