Domače branje

Domače branje sodi v obvezni del učnega načrta za slovenščino, zato knjižnica z učitelji vsako leto pripravi ustrezne sezname po posameznih razredih. Za obvezno domače branje berejo učenci od 4. do 9. razreda.

Vse predvidene knjige so na razpolago v naši knjižnici. Če izvodov ni dovolj, lahko knjigo poiščete v krajevni knjižnici, saj smo jim seznam posredovali.

Seznami knjig za domače branje v šolskem letu 2023/2024:

3. RAZRED

4. RAZRED

5. RAZRED

6. RAZRED

7. RAZRED

8. RAZRED

9. RAZRED