Šolski sklad

Starši in vsi prijatelji naše šole lahko Šolskemu skladu pomagate s prostovoljnim prispevkom, ki ga nakažete na TRR SI56 0110 0600 8337 852, namen: za šolski sklad. Sredstva bodo porabljena gospodarno in v dobrobit učencev.

Kontaktni e-naslov: solski.sklad@oscv.si

Iz sredstev šolskega sklada, smo nedavno nabavili sanke. Več si preberite v prispevku.

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-NPB19) v 135. členu navaja:

  • Šola ustanovi šolski sklad, iz katerega se financirajo dejavnosti, ki niso sestavina izobraževalnega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev, nakup nadstandardne opreme, zviševanje standarda pouka in podobno.
  • Sklad iz prejšnjega odstavka pridobiva sredstva iz prispevkov staršev, donacij, zapuščin in iz drugih virov.
  • Sklad upravlja upravni odbor, ki ima predsednika in šest članov, od katerih so najmanj trije predstavniki šole. Svet staršev imenuje upravni odbor. Predstavnike šole predlaga svet šole.
  • Za delovanje sklada upravni odbor lahko sprejme pravila.

PRAVILA ŠOLSKEGA SKLADA OŠ ČRNI VRH

ZAPISNIK konstitutivne seje, 9. januar 2022

ZAPISNIK 1. seje UO Šolskega sklada, 3. 2. 2022

ZAPISNIK 2. seje UO Šolskega sklada, 17. 5. 2022

ZAPISNK 1. korespondenčne seje UO Šolskega sklada, 9. in 10. 6. 2022

ZAPISNK 2. korespondenčne seje UO Šolskega sklada, 8. 7. 2022

ZAPISNIK 3. redne seje Šolskega sklada, 29. 9. 2022

ZAPISNIK 4. redne seje Šolskega sklada, 9. 11. 2022

ZAPISNIK 5. redne seje Šolskega sklada, 18. 11. 2022

ZAPISNIK 3. korespondenčne seje Šolskega sklada, 2. 2. 2023

ZAPISNIK 4. korespondenčne seje Šolskega sklada

ZAPISNIK 6. redne seje UO Šolskega sklada

ZAPISNIK 7. seje Upravnega odbora Šolskega sklada

ZAPISNIK 8. redne seje UO Šolskega sklada, 24. 5. 2023

ZAPISNIK 9. redne seje UO Šolskega sklada, 27. 9. 2023

ZAPISNIK 5. korespondenčne seje UO Šolskega sklada

ZAPISNIK 10. redne seje UO Šolskega sklada

ZAPISNIK 11. redne seje UO Šolskega sklada

ZAPISNIK 12. redne seje UO Šolskega sklada

ZAPISNIK 13. redne seje UO Šolskega sklada