Učitelji

Razred

Razredničarka

Kontakt

1. Razred

Andreja Rupnik

2. Razred

Vera Rudolf

3. Razred

Elizabeta Bonča

4. Razred

Marija Rupnik Hladnik

5. Razred

Tea Brecelj

6. Razred
MAT, FIZ

Andreja Pagon

7. Razred
SLJ, DSP

Jana Peternel

8. Razred
TJA, NIP, DSP

Maja Sever

maja.sever@oscv.si

9. Razred
KEM, BIO, NAR, ONA, POK, KEŽ

Lilijana Homovec

Predmet

Učitelj

DSP, ISP, N1A (1. razred), TJA (2. in 3. razred), OPB

Tina Bajc Hlad

ŠPO 2., 3., 4., 6., 7., 8., 9.r
NIPŠ 4.-6.r, IZBŠpo 7.- 9.r

Drago Kavčič

1.- 9. r KIZ

Mirjam Perez Zelenc

GUM 5., 6., 7., 8., 9.r,
TVZ 7., 8.r,
OPB, pevski zbori

Damjana Vončina

LUM 5., 6., 7., 8., 9.r
TIT 6., 7., 8.r
LIS I III
NTE 4., 5., 6.r
OPB

Barbara Petkovšek

GOS 5., 6.r
NIT 6.r
Drugi učitelj v 1. razredu
JV

Ivanka Erjavec

DSP

Katja Miklavič

DKE

Karmen Simonič Mervic

05 37 43 654
031 699 900
karmen.simonic-mervic@oscv.si

ZGO, OPB, DPS

GEO

OPB

Tjaša Smolnikar

Barbara Milavec

Vanesa Gregorič

Ostali zaposleni

tjasa.smolnikar@oscv.si

barbara.milavec@oscv.si

Ime in priimek

Delovno mesto

Kontakt

Karmen Simonič Mervic

Ravnateljica

05 37 43 654
031 699 900
karmen.simonic-mervic@oscv.si

Katja Miklavič

Šolska svetovalna delavka

Sandra Rudolf

Računovodja

05 37 43 650
sandra.rudolf@oscv.si

Mirjam Perez Zelenc

Tajnica, knjižničarka

Maja Mikuž

Spremljevalka gibalno oviranega otroka

Katja Vončina

Spremljevalka gibalno oviranega otroka

Robert Rudolf

Računalničar

Klemen Rudolf

Hišnik

05 37 43 656

Melita Lukančič

Kuharica

05 37 43 655

Cvetka Kavčič

Snažilka

Nina Kavčič

Snažilka

Edina Mulalić

Snažilka

Zbornica 05 37 43 653
Knjižnica 05 37 43 651