Učitelji

Razred

Razredničarka/razrednik

Kontakt

1. razred

Ivanka Erjavec

2. razred

Mojca Pečenko

mojca.pecenko@oscv.si

3. razred

Tina Bajc Hlad

tina.bajc-hlad@oscv.si

4. razred

Marija Rupnik Hladnik

5. razred

Vera Rudolf

6. razred
ZGO, DSP

Tjaša Smolnikar

tjasa.smolnikar@oscv.si

7. razred
MAT, FIZ

Andreja Pagon

8. razred
SLJ

Jana Peternel

9. razred
TJA

Primož Čibej

primoz.cibej@oscv.si

Predmet

Učitelj

OPB

DSP

Elizabeta Bonča

Tadeja Bonča

elizabeta.bonca@oscv.si

tadeja.bonca1@oscv.si

ŠPO 2., 3., 4., 6., 7., 8., 9.r
NIPŠ 4.-6.r, IZBŠpo 7.- 9.r

Drago Kavčič

1.- 9. r KIZ

Maja Nagode Miklič

maja.miklic@guest.arnes.si

GUM 3., 5., 6., 7., 8., 9.r,
ANI 7., 8., 9r.,
pevski zbori

Damjana Vončina

LUM 6., 7., 8., 9.r
TIT 6., 7., 8.r
LIS I, II, III
NUM 4., 5., 6.r,
OPB

Barbara Petkovšek

GUM 2r, LUM 2r,
ŠPO 1r, ŠPO 6r,
OPB, ŠŠD 1.-5.r,
ISP 1.-6.r, DOP/DOD,
IP IŠP 7r, NIP ŠPO 4., 5.r

Andreja Rupnik

andreja.rupnik@oscv.si

DSP

Katja Miklavič

DKE, GOS

Karmen Simonič Mervic

05 37 43 654
031 699 900
karmen.simonic-mervic@oscv.si

NAR, BIO, KEM

GEO

Dolores Nagode

Barbara Milavec

Ostali zaposleni

dolores.nagode@oscv.si

barbara.milavec@oscv.si

Ime in priimek

Delovno mesto

Kontakt

Karmen Simonič Mervic

Ravnateljica

05 37 43 654
031 699 900
karmen.simonic-mervic@oscv.si

Katja Miklavič

Šolska svetovalna delavka

Sandra Rudolf

Računovodja

05 37 43 650
sandra.rudolf@oscv.si

Martina Šlabnik

Tajnica

05 37 43 650
mirjam.perez-zelenc@oscv.si

Maja Mikuž

Spremljevalka gibalno oviranega otroka

Katja Alič

Spremljevalka gibalno oviranega otroka

katja.alic@oscv.si

Robert Rudolf

Računalničar

Klemen Rudolf

Hišnik

05 37 43 656

Melita Lukančič

Kuharica

05 37 43 655

Cvetka Kavčič

Snažilka

Nina Kavčič

Snažilka

Edina Mulalić

Snažilka

Zbornica 05 37 43 653
Knjižnica 05 37 43 651