Projekti

Bralna značka
Jana Peternel


Bralna značka je vseslovensko gibanje, ki poteka že od leta 1961. Učenec se za Bralno značko odloči prostovoljno in bere v svojem prostem času. Bere različna leposlovna in poučna besedila. Bere z razumevanjem, bere, ker branje potrebuje, predvsem pa zato, ker v branju uživa.

Posebna pozornost je pri Bralni znački namenjena spodbujanju učencev k branju kakovostnih besedil slovenskih avtorjev.

S šolskim letom 2021/22 smo na šoli uvedli bralne kotičke, ki bodo učence še dodatno motivirali k branju in posledično opravljeni bralni znački. Za to bomo skrbele učiteljice razrednega pouka in predmetna učiteljica slovenščine, prav tako bo z nasveti pomagala šolska knjižničarka.

Z bralno značko vsako leto začnemo na dan zlatih knjig, tj. 17. septembra, zaključimo pa 2. aprila. Ob koncu leta učence nagradimo s priznanjem, prvošolce in zlate bralce s knjižnim darilom Društva BZ Slovenije, zadnjih nekaj let pa so zlati bralci, to so učenci, ki so zvesti bralni znački vseh devet let šolanja, povabljeni tudi na nagradni izlet.

Učenci lahko berejo poljubne knjige, mentorice branja pa smo pripravile tudi priporočilne bralne sezname, ki so lahko v pomoč pri izbiri gradiva.

PRIPOROČENE SEZNAME DOBITE SPODAJ NA LINKIH ZA VSAK RAZRED POSEBEJ:

1. razred

2. razred

3. razred

4. razred

5. razred

6. razred

7. razred

8. razred

9. razred

Bralna značka za starše
Jana Peternel


Projekt Bralna značka za starše se bo v šolskem letu 2021/22 izvajal prvič. Z njim želimo spodbuditi starše naših učencev, da bi z branjem mladinske in poučne literature bili zgled svojim otrokom.

K projektu ste vabljeni prav vsi, spoštovani starši. Seznam knjig je pester in raznolik, zajema knjige, ki jih učencem ponujamo na bralnih seznamih od 1. do 9. razreda. Vaša naloga je, da s seznama izberete 4 poljubne knjige in jih preberete, potem pa na e-naslov jana.peternel@oscv.si pošljete kratko mnenje o prebranem. Veseli bomo, če se nam boste kdaj želeli pridružiti tudi pri uri in skupaj z učenci razmišljali o prebranem delu.

Obetamo si, da se bomo ob zaključku projekta, to je konec maja, srečali na šoli v živo in podelili priznanja vsem sodelujočim.

LINK DO SEZNAMA BRALNE ZNAČKE ZA STARŠE

Kolesarski izpit
Drago Kavčič, Vera Rudolf


Kolesarski izpit opravljajo učenci 5. razreda. Izpit je razdeljen na teoretični in praktični del. Pri teoretičnem delu učenci spoznavajo cestno prometne predpise ter pravilno opremo kolesa za vožnjo po prometnih površinah. Učenci v sklopu priprav na izpit vadijo spretnostno vožnjo po poligonu. Poleg vožnje po poligonu v spremstvu učitelja vadijo tudi vožnjo v prometu z upoštevanjem cestno prometnih predpisov.

Najprej se učenci s prijavnicami, ki so jih podpisali starši, prijavijo k opravljanju kolesarskega izpita. Teoretični del poteka v učilnici in se zaključi z uspešno opravljenim zaključnim izpitom, ki poteka preko računalniškega programa Kolesar.

Učenci uspešno opravijo kolesarski izpit, ko opravijo teoretični in praktični del izpita (izpitno vožnjo spremljajo policisti iz Policijske postaje Idrija) in dobijo kolesarsko izkaznico, ki pa je veljavna šele s podpisom staršev, da otroku dovoljujejo samostojno vožnjo v prometu.

Praktično usposabljanje vodi učitelj Drago.

Praktično delo pri poučevanju naravoslovnih vsebin
Lilijana Homovec


Učiteljice, ki poučujejo naravoslovje po vertikali si bodo med sabo izmenjevale izkušnje predvsem pri izvajanju praktičnih vaj. Pouk naravoslovja naj bi tako postal bolj dinamičen in zanimiv in znanje naj bi temeljilo na praktičnih izkušnjah otrok. Tak način poučevanja omogoča tudi razvoj spretnosti, ki jih otroci s pridom uporabijo v vsakdanjem življenju.

Rastem s knjigo
Jana Peternel

Rastem s knjigo je nacionalni projekt spodbujanja bralne kulture. Glavni namen projekta je motiviranje osnovno- in srednješolcev za branje mladinskega leposlovja slovenskih avtorjev ter spodbujanje učencev k obiskovanju knjižnic.

V osnovni šoli so v projekt vključeni sedmošolci, ki prejmejo vsak svoj izvod knjige, ki je bila izbrana z javnim razpisom. Ob podelitvi knjig učenci obiščejo tudi najbližjo splošno knjižnico, kjer spoznajo delovanje knjižnice, se seznanijo z najnovejšim mladinskim leposlovjem ter predstavitvijo avtorja in izbrane knjige.

Na naši šoli se trudimo izpeljati projekt v Mestni knjižnici in čitalnici Idrija, izbrano knjigo pa učenci preberejo za domače branje pri pouku slovenščine.

Skupaj navijajmo za branje!

(slogan projekta Rastem s knjigo)

Šolski projekt Angleščina
Tina Bajc Hlad


Projekt “angleščina” je vpeljava CLIL metode (Content and Language Integrated Learning) v učni proces naše šole. Gre za poučevanje/dopolnjevanje poučevanja vsebine nekega šolskega predmeta v povezavi s tujim jezikom. Učenci pri takšnem načinu dela spoznavajo, da se lahko o vseh temah pogovarjajo v maternem ali tujem jeziku. Projekt je v prvi fazi namenjen učencem prvega triletja, kjer se bo učiteljica tujega jezika povezala z razredničarkami in obravnavanim vsebinam dodajala izhodišča v tujem jeziku. 

19. natečaj mestne občine Schwanenstadt
Maja Sever


Od leta 1997 Mestna občina Schwanenstadt organizira mednarodni natečaj za najboljšo otroško in mladinsko knjigo. Cilj natečaja je privabiti mlade ustvarjalce (od 1. do 9. razreda) na literarnem in likovnem področju ter skozi otroško in mladinsko literaturo odkriti in nagraditi nadarjene ustvarjalce. 

V preteklih letih so posamezni učenci naše šole že uspešno sodelovali na natečaju in posegali tudi po najvišjih nagradah.

Okvirna tema za leto 2022 bo objavljena predvidoma januarja.