Postopki ravnanja COVID-19

7. september 2021

Pouk se izvaja po modelu B. Z upoštevanjem vseh priporočil NIJZ se izvajajo vsi dnevi dejavnosti,
ekskurzije, šole v naravi in plavalni tečaj.

Starši in druge osebe starejše od 15 let vstopajo v šolo le, če izpolnjujejo pogoj PCT. Izjema so starši,
ki pripeljejo ali odpeljejo otroka v 1., 2. in 3. razredu. Obvezno je nošenje zaščitne maske in
upoštevanje vseh preventivnih ukrepov: razkuževanje rok, ohranjanje varnostne razdalje, zračenje
prostorov. Upošteva se tudi medosebna razdalja. Otroci do vključno 5. razreda ne nosijo mask, če so
v matičnem razredu (mehurčku).

V šoli smo izdelali kodeks ravnanja v zapisu tabele na A3 in je obešen na oglasnih deskah.
Starejši učenci se prostovoljno samotestirajo. Samotestiranje naj izvedejo v nedeljo zvečer ali
ponedeljek zjutraj.

Samotestiranja ne izvedejo učenci, ki so preboleli bolezen COVID-19 in od začetkov simptomov
bolezni ni minilo več kot šest mesecev, ter tisti, ki so cepljeni in je od vzpostavitve zaščite minilo manj
kot devet mesecev.

V primeru pozitivnega rezultata teta pri samotestiranju učenc oz. njegov starš oz. zakoniti zastopnik
nemudoma obvesti izbranega osebnega zdravnika, v primeru njegove odsotnosti pa dežurno službo
ali kontaktno točko ZD za testiranje s testom PCR.

V primeru pozitivnega testa pri samotestiranju učenec ostane doma v izolaciji in upošteva navodila
NIJZ.

Starši oz. skrbniki učenca v primeru pozitivnega rezultata testa pri samotestiranju NEMUDOMA
obvestijo ravnateljico OŠ Črni Vrh (031 699 900).
Vodstvo šole bo ravnalo po protokolu NIZ-ja, kateremu bo posredovala seznam visokorizičnih
kontaktov. NIJZ izvede nadaljnje postopke (napotitev v karanteno, pošiljanje navodil).

Ministrstvo načrtuje spremembo navodil o šolskem koledarju. Ponedeljek, 7.2. 2022, bo pouka prost
dan.