Postopki ravnanja COVID-19

Vlada RS je dne 11. 11. 2021 sprejela Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 177/21 in je začel veljati 15. 11. 2021, razen 8. člena, ki opredeljuje samotestiranje učencev in dijakov. Določila tega člena se začnejo uporabljati v sredo, 17. 11. 2021. Povezava do Uradnega lista: https://www.uradni-list.si/_pdf/2021/Ur/u2021177.pdf. Na šoli smo prejeli tudi usmeritve s strani MIZŠ. V nadaljevanju posredujemo vse potrebne informacije glede samotestiranja in naprošamo, da si jih preberete.

Pridobitev soglasij

Starši oziroma drugi zakoniti zastopniki oziroma skrbniki podajo predhodno pisno soglasje oziroma nesoglasje k izvajanju testiranja s testi HAG za samotestiranje. Soglasje si lahko prenesete s klikom na SOGLASJE ZA SAMOTESTIRANJE in otrok naj ga prinese razredniku najkasneje do srede, 17. 11. 2021. V primeru da šola tega soglasja ne prejme, se smatra, da soglasje k samotestiranju ni bilo podano. Učencu ne bomo smeli dovoliti udeležbe pri pouku v šoli. Njegovo vzgojno-izobraževalno delo bo potekalo na daljavo.

Enako velja tudi za vse tiste učence, katerih starši soglasja k testiranju ne boste dovolili. Ti učenci bodo morali ostati začasno doma, zanje bo pouk potekal na daljavo (Sklep o izvajanju vzgojno-izobraževalnega dela na daljavo; Uradni list RS, št. 138/21).

Šola bo pouk na daljavo izpeljala v skladu s svojimi zmožnostmi.

Če vaš otrok izpolnjuje pogoj prebolevnosti ali cepljenja, to v tem dokumentu ustrezno označite, saj se mu v tem primeru ni potrebno samotestirati.

Pridobitev testov za samotestiranje

Učencu na mesec pripada 15 testov HAG za samotestiranje, ki jih sam ali njegovi starši ali zakoniti zastopniki pridobijo v lekarni po predložitvi kartice zdravstvenega zavarovanja. Učenci tujci, ki nimajo kartice zdravstvenega zavarovanja, za pridobitev testov v lekarni predložijo potrdilo o šolanju in osebni dokument.

V dneh testiranja naj učenec s seboj prinese svoje teste, s katerimi bo opravil postopek. V primeru da bi otrok test pozabil, ga bo izjemoma zagotovila šola (smo jih naročili, za čas dostave pa še nimamo podatka).

Termini izvajanja in sam postopek samotestiranja

Vsi učenci osnovne šole obvezno izvajajo testiranje s testi HAG za samotestiranje za potrebe izvajanja vzgojno-izobraževalnega programa, pri čemer se samotestiranje opravi trikrat tedensko v vzgojno-izobraževalnem zavodu pod nadzorom učiteljev, ki jih določi ravnatelj. Izvajali ga bomo pred poukom od 7.00 do 7.30 ob ponedeljkih, sredah in petkih v matičnih učilnicah (prvo samotestiranje bomo izvedli v sredo, 17. 11. 2021)

Vsi učenci od 1. do 9. r. samostojno izvedejo postopek samotestiranja. Prosimo vas, da se v naslednjih dneh doma z otrokom pogovorite o samem postopku samotestiranja, pri čemer vam je lahko v pomoč video na naslednji povezavi: https://www.youtube.com/watch?v=Ljc9hG7xsFU. Priporočamo, da otrok samotestiranje ob vaši prisotnosti poskusi izvesti tudi sam.

V primeru pozitivnega izvida

Po opravljenem testu učenci nadaljujejo z vzgojno-izobraževalnim delom. Za učenca, ki ima pozitivni rezultat, se zagotovi prostor za izolacijo, v nadaljnjem postopku pa šola ravna v skladu z Navodili vzgojno-izobraževalnim zavodom in dijaškim domovom ob sumu ali potrjenem primeru okužbe s SARS-CoV-2 v zavodu. V primeru pozitivnega testa bomo starše nemudoma kontaktirali in vas pozvali, da v najkrajšem času pridete iskat svojega otroka. Otrok vas bo skupaj z učiteljem počakal v spodnjem zasilnem izhodu. Z vozilom se pripeljete za šolo (stranski vhod), kjer boste prevzeli otroka. V nadaljevanju vzpostavite kontakt z otrokovim zdravnikom pediatrom, ki vam bo nudil nadaljnja navodila. O rezultatih na PCR testu obvestite razrednika oz. ravnateljico. Učenec mora biti po protokolu v času čakanja na rezultat PCR testa v izolaciji.

Od 20. 12. 2021 poteka testiranje tudi ob torkih in četrtkih, v primeru, ko pride učenec v šolo na dan ko ni skupnega testiranja. Testiranje poteka enako kot ostale dni (izvaja se v prazni učilnici pod nadzorom učitelja).

Protokol samotestiranja v šoli se stalno spreminja glede na ukrepe vlade. Vse spremembe sprejme pedagoški zbor, zapiše se jih v protokol, z vsemi spremembami se sproti ustno obvešča učence.

Protokol samotestiranja, ki ga je pripravila vlada, je javno obešen na oglasni deski v avli šole.

Vsi skupaj bomo z veliko mero strpnosti, pozitivne energije in predvsem medsebojnega zaupanja čim bolje izpeljali naložene nam naloge. Vsi imamo isti cilj, otrokom omogočiti varno, zdravo, spodbudno šolsko okolje, ki mora ostati odprto za vse učence. Izobraževanje je otrokova temeljna pravica in naša dolžnost, da jim jo omogočimo.

TUKAJ je soglasje za samotestiranje in uradno obvestilo o prebolevnosti ali cepljenju.

Pedagoški kolektiv OŠ Črni Vrh