Šolska skupnost

Šolska skupnost je formacija predstavnikov učencev vseh oddelkov in deluje v dobrobit šole.

Učenci s svojimi idejami, predlogi in opažanji pomagajo sooblikovati življenje na šoli in v šolskem prostoru. Glavni cijl šolske skupnosti je, da so učenci s svojimi predlogi slišani in da imajo možnost aktivnega sodelovanja pri razvoju šole in šolskega okolja.