Evropski matematični kenguru

Andreja Pagon

Tekmovanje iz matematike (Evropski matematični kenguru) poteka na treh nivojih. Na šolskem tekmovanju, ki je marca, tekmujejo učenci od 1. do 9. razreda. Na tekmovanje se učenci pripravljajo na dodatnem pouku.

Učenci 6., 7., 8. in 9. razreda, z najvišjimi dosežki na šolskem tekmovanju, se lahko uvrstijo na regijsko oz. državno tekmovanje, ki potekata v aprilu.