Rastem s knjigo

Jana Peternel

Rastem s knjigo je nacionalni projekt spodbujanja bralne kulture. Glavni namen projekta je motiviranje osnovno- in srednješolcev za branje mladinskega leposlovja slovenskih avtorjev ter spodbujanje učencev k obiskovanju knjižnic.

V osnovni šoli so v projekt vključeni sedmošolci, ki prejmejo vsak svoj izvod knjige, ki je bila izbrana z javnim razpisom. Ob podelitvi knjig učenci obiščejo tudi najbližjo splošno knjižnico, kjer spoznajo delovanje knjižnice, se seznanijo z najnovejšim mladinskim leposlovjem ter predstavitvijo avtorja in izbrane knjige.

Na naši šoli se trudimo izpeljati projekt v Mestni knjižnici in čitalnici Idrija, izbrano knjigo pa učenci preberejo za domače branje pri pouku slovenščine.

Skupaj navijajmo za branje!
(slogan projekta Rastem s knjigo)

Šolsko leto 2023/24
V letošnjem šolskem letu poteka projekt Rastem s knjigo že osemnajstič. Za uradni začetek projekta letos velja 8. oktober 2023.

Za sedmošolce so v letošnjem letu izbrali knjigo Irene Androjne Modri otok, z naslovno ilustracijo Eve Mlinar. Knjigo bodo učenci prejeli v dar v Mestni knjižnici in čitalnici Idrija v okviru dneva dejavnosti.