Informacije javnega značaja

Dokumente dobite na povezavah spodaj.

Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Črni Vrh
https://idrija.si/act/66833

TUKAJ je Letno poročilo o delu za šolsko leto 2020/2021

TUKAJ je Letni delovni načrt 2021/2022

TUKAJ je Vzgojni načrt za šolsko leto 2021/2022

TUKAJ je Evalvacija vzgojnega načrta za šolsko leto 2020/2021

TUKAJ je Poslovnik o delu Sveta zavoda OŠ Črh

TUKAJ je Poslovnik Sveta staršev OŠ Črni Vrh

TUKAJ je Pravilnik o dejavnosti prodaje blaga in storitev na trgu OŠ Črni Vrh

TUKAJ je Pravilnik o pečatih 2022

TUKAJ je Evalvacija vzgojnega načrta za šolsko leto 2021/2022

TUKAJ je Letno poročilo za leto 2021/2022

TUKAJ je Hišni red OŠ Črni Vrh, 2022

TUKAJ je Vzgojni načrt za leto 2022/2023

TUKAJ je Letni delovni načrt za 2022/2023

TUKAJ so Pravila šolskega reda 2022/2023

TUKAJ je Notranji akt za vzpostavitev notranje poti za prijavo

TUKAJ je Notranja prijava kršitev in zaščita prijavitelja, priloga 3

TUKAJ je Notranja prijava kršitve predpisa o delovnem okolju po ZZPRI

TUKAJ je Pravilnik o izobraževanju učencev na domu

TUKAJ je Poročilo o delu za 2022/2023

TUKAJ je Evalvacija vzgojnega načrta za 2022/2023

TUKAJ je Letni delovni načrt za 2023/2024

TUKAJ je Vzgojni načrt za 2023/2024

TUKAJ so Pravila šolskega reda od 2. 4. 2024 dalje

TUKAJ je Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Črni Vrh