Informacije javnega značaja

Dokumente dobite na povezavah spodaj.

TUKAJ je Letno poročilo o delu za šolsko leto 2020/2021

TUKAJ je Letni delovni načrt 2021/2022

TUKAJ je Vzgojni načrt za šolsko leto 2021/2022

TUKAJ je Evalvacija vzgojnega načrta za šolsko leto 2020/2021

TUKAJ je Hišni red Osnovne šole Črni Vrh

TUKAJ so Pravila šolskega reda OŠ Črni Vrh

TUKAJ je Poslovnik o delu Sveta zavoda OŠ Črh

TUKAJ je Poslovnik Sveta staršev OŠ Črni Vrh

TUKAJ je Pravilnik o pečatih OŠ Črni Vrh