Razlaga kratic predmetov

Ime predmeta

Kratica

Biologija

BIO

Dodatni in dopolnilni pouk

DOD/DOP

Domovinska in državljanska kultura in etika

DKE

Družba

DRU

Fizika

FIZ

Geografija

GEO

Glasbena umetnost

GUM

Gospodinjstvo

GOS

Izbrani šport

IŠP

Kemija

KEM

Kemija v življenju

KEŽ

Knjižnično informacijska znanja

KIZ

Likovna umetnost

LUM

Likovno snovanje I

LS1

Likovno snovanje II

LS2

Likovno snovanje III

LS3

Matematika

MAT

Naravoslovje

NAR

Naravoslovje in tehnika

NIT

Nemščina

NI1

Neobvezni izbirni predmet – Angleščina

N1A

Neobvezni izbirni predmet – Računalništvo

RAČ

Neobvezni izbirni predmet – Šport

NŠP

Neobvezni izbirni predmet – Tehnika

NTE

Oddelčna skupnost

RU

Organizmi v naravnem in umetnem okolju

ONA

Podaljšano bivanje

OPB

Poskusi v kemiji

POK

Slovenščina

SLJ

Spoznavanje okolja

Šolsko novinarstvo

SPO

ŠNO

Šport

ŠPO

Glasbeni projekt

GLP