Delo Eve Zajec razstavljeno v Državnem zboru

Eva Zajec, učenka 5.razreda je naredila likovni izdelek in ga obogatila z idirjsko čipko, ki jo je sama sklekljala. Za čipko je vzorec tudi sama narisala.

Državni zbor je razpisal natečaj ob 30-letnici Ustave Republike Slovenije, na katerem so imeli možnost sodelovati tudi učenci, ki obiskujejo čipkarsko šolo. Temo jim je predstavila in jih k delu spodbujala učiteljica Meta Gregorač pri risanju vzorcev. Povabilu se je odzvala Eva Zajec. Eva je sledila navodilom učiteljice Mete. V likovno delo je narisala tudi vzorce za klekljanje. Pri klekljanju smo potem en vzorček sklekljali in tako likovno delo obogatili s sklekljano idrijsko čipko.

Iz državnega zbora je prišla vesela novica, da je Evino delo v prednovoletnem času razstavljeno v Državnem zboru.

Evi za pripravljenost, zavzeto delo in trud iskreno čestitamo!

Mentorici: Meta Gregorač in Anka Jamšek