»Krava se molze pri gobcu.«

Medgeneracijsko druženje učencev prve triade, dedkov, babic, prijateljev in znancev ter pohod od Črnega Vrha do kmetije Klančar v Zadlogu

DAN ZA SPREMEMBE – torek, 11. 4. 2023

Učenci 1., 2. in 3. razreda.
Učiteljice: Ivanka Erjavec, Mojca Pečenko, Tina Bajc Hlad, Tadeja Bonča.
Lenča Rijavec, študentka 4. letnika razrednega pouka na pedagoški praksi v 1. razredu.
Pridružili so se nam starši, sorojenci, dedki, babice, prijatelji in znanci. Bilo jih je več kot 20.
Zunanji sodelavci, ki so opravili družbenopotrebno prostovoljno delo: Marjan Pivk, Anita Pivk, David Pivk.

Kaj je dan za spremembe?

Dan za spremembe je največja vseslovenska prostovoljna akcija, ki je nastala z namenom spodbujanja državljanov vseh starosti k aktivnemu odzivu na potrebe svoje skupnosti.

V okviru že 14. dneva za spremembe smo na šoli organizirali aktivnosti, ob katerih smo ZA(ČUTILI) DOBRO.

Učence smo spodbudili k aktivnemu državljanstvu. Vprašali smo jih, kakšne spremembe si oni želijo videti na svoji šoli v njeni okolici ali v kraju.

Skupaj smo zasnovali akcijo, ki je nastala tudi na podlagi njihovih predlogov in želja.

Svoj prosti čas in svojo energijo smo vsi sudeleženci namenili dobrim delom, ki bodo večala skupno dobro, solidarnost, spoštovanje, enakost, zaupanje, omogočala socialno vključenost vseh posameznikov v naši skupnosti in prispevala k pozitivnim in trajnostnim spremembam.

Kaj je bil naš skupni izziv in cilj ter kako smo ustvarjali dobro počutje? Kateri problem smo naslovili?

Želeli smo spoznati kmetijo v domači pokrajini, hkrati pa smo želeli udejanjiti medgeneracijsko druženje z aktivnostmi.

Na kakšen način smo prispevali k doseganju izbranega cilja? 

K uspešnosti dneva je poleg udeležencev doprinesel tudi nabor opravljenih dejavnosti.

➝ Osveščevalna dejavnost -Lokalno pridelana hrana.

➝ Športna aktivnost-Rekreativni pohod.

➝ Medgeneracijske dejavnosti-Druženje različnih generacij, Pripoved starejših o življenju in delu na kmetiji nekoč, Pripoved starejših o otroštvu v kmečkem okolju v preteklosti, Pogostitev in degustacija sira ter jogurta.

➝ Kulturne aktivnosti- Predstavitev vseh udeležencev in nastop učence ter zahvala družini Pivk- Marjanu, Aniti in Davidu Pivk.

➝ Drugo- Spoznajmo kmetijo v domači pokrajini. Obisk in predstavitev kmetije KLANČAR, spoznavanje kmečkega načina življenja, dejavnosti, strojev in priključkov. O sončni elektrarni in pluženju zasneženih cest.

Prihodke na kmetiji prinašajo živinoreja, sirarstvo in predelava mleka v mlečne izdelke ter pluženje cest in pridobivanje električne energije s solarnimi celicami.

Glej spletno stran:

https://siol.net/forum/thread/ae-se-drua34ina-dobro-razume-bo-tudi-delo-na-kmetiji-dobro-opravljeno-video-34892

Če se družina dobro razume, bo tudi delo na kmetiji dobro opravljeno… (7. april 2019)

Kmetija Klančar (videoposnetek, predstavitev kmetije)

Zapisala: Ivanka Erjavec
Foto: Mojca Pečenko in Tadeja Bonča