Linearne in točkovne strukture v 3. razredu

Pri pouku LUM so učenci risali. Cilji te likovne naloge so, da ponovijo že znane pojme v zvezi z risbo (točka – pika, črtna – linija), opredelijo pojem tekstura, razvijajo občutek za bogatenje narisanih oblik s teksturami, pri izpolnjevanju oblik s teksturami razvijajo občutek za vztrajnost in doslednost, negujejo svoj osebni način likovnega izražanja in ob uporabi risal razvijajo motorično spretnost.

Po pogovoru in razlagi so učenci zaščitili mize s časopisnim papirjem, vzeli v roke črn flomaster in začeli risati. Na koncu so risbo še pobarvali s suhimi barvicami in temperami. Nastali so čudoviti izdelki.

Zapisala Maja Mikuž