Na obisku v lokalni knjižnici

Že dolgo let se naša šola redno povezuje z lokalno knjižnico. V času epidemije so bile vezi okrnjene, zato smo trenutne dobre razmere izkoristili in se s 6. in 7. razredom odpravili na obisk h knjižničarki Metodi Jerebi.

Najprej so na obisk odšli učenci 6. razreda, ki pri slovenščini spoznavajo značilnosti pravljic, zato jim je ga. Jereb pripravila pravljično uro – prikazala jim je življenje ter navade ljudi, ki so jih imeli desetletja in stoletja nazaj. Učenci so poslušali pravljico Pastirček in na koncu ugotavljali, da spominja na Petra Klepca. Podobnosti pa tudi razlike so bile očitne.

Sedmošolci so se tako pri pouku kot v krajevni knjižnici seznanili z ljudskim slovstvom in znanje iz nižjih razredov nadgradili. Poslušali so ljudsko pravljico Peter Klepec, ki jo je zapisal France Bevk, ter govorili o značilnostih ljudskega slovstva v prebranem.

Veseli nas, da ima Mestna knjižnica in čitalnica Idrija posluh za tovrstna povezovanja, za kar smo jim zelo hvaležni, saj je v njihovi družbi vedno prijetno.

Zapisala: Jana Peternel