Nacionalno preverjanje znanja (NPZ) 2021/22

Nacionalno preverjanje znanja (NPZ) zakonsko opredeljujeta Zakon o osnovni šoli in Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli, informacije o NPZ pa najdemo tudi v nekaterih drugih dokumentih in publikacijah.

Nacionalno  izvaja RIC (Republiški izpitni center).

https://www.ric.si/

Glej splošne informacije

https://www.ric.si/nacionalno-preverjanje-znanja/splosne-informacije/

Državna komisija za vodenje nacionalnega preverjanja znanja (v nadaljevanju Državna komisija) je na podlagi Pravilnika o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli v šolskem letu 2018/19 izvedla ponovno poskusno preverjanje znanja ob koncu 3. razreda osnovne šole.

Namen ponovnega poskusnega preverjanja znanja ob koncu prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja je bil ponovno preveriti doseganje ciljev in standardov znanja pri matematiki in slovenščini ter dodatno ugotoviti stopnjo znanja pri nalogah višjih taksonomskih ravni, preveriti znanje učencev pri reševanju nalog ob umetnostnem besedilu v preizkusu znanja iz slovenščine, analizirati kakovost vrednotenja preizkusov in podati povratno informacijo o kakovosti vrednotenja.

___________________________________________________________________

V šol. letu 2021/22 smo v OŠ Črni Vrh izvedli prvič poskusno izvedli NPZ v 3. razredu.

28.3. 2022, slovenščina

30. 3. 2022, matematika

___________________________________________________________________

NPZ 6. in 9. razred

Časovnica izvajanja NPZ

Glej https://www.ric.si/mma/info-21-slo-pdf/2021082809033168/?m=1630134212

5 KOLEDAR NACIONALNEGA PREVERJANJA ZNANJA V ŠOLSKEM LETU 2021/2022 – DATUMI, KI JIH NE SMETE SPREGLEDATI