Odzivanje na sum okužbe s SARS-CoV-2

V novo šolsko leto 2021/22 vstopamo ob zelo prisotnem sobivanju z virusom, ki je v vzgojno-izobraževalne sisteme v Sloveniji in po svetu pripeljal številne novosti. Le te so v sistem prinesle svežino in nove pristope poučevanja ter omejitve, negodovanja, slabo voljo idr. Vsem odzivom pa je treba v »času in prostoru Corone» nameniti posebno pozornost in skrb.

V danih razmerah želimo na OŠ Črni Vrh zagotavljati najvišjo možno kakovost bivanja v šoli in kakovost usvojenega znanja za prav vse učence, zato smo se po priporočilih in navodilih Ministrstva za izobraževanje znanost in šport, Zavoda Republike Slovenije za šolstv in NIJZ na osnovi strokovne publikacije Šolsko leto 2021/22 v Republiki Sloveniji v razmerah, povezanih s covidom-19, Modeli in priporočila odločili, da Vas seznanimo, kako naj se odzivamo na sum okužbe s SARS-CoV-2. Več o tem preberite v prilogi.