Praktično delo pri poučevanju naravoslovnih vsebin

Lilijana Homovec

Učiteljice, ki poučujejo naravoslovje po vertikali si bodo med sabo izmenjevale izkušnje predvsem pri izvajanju praktičnih vaj. Pouk naravoslovja naj bi tako postal bolj dinamičen in zanimiv in znanje naj bi temeljilo na praktičnih izkušnjah otrok. Tak način poučevanja omogoča tudi razvoj spretnosti, ki jih otroci s pridom uporabijo v vsakdanjem življenju.