Pravila ravnanja za preprečevanje bolezni COVID-19

Zimske počitnice so se končale. V šolskih prostorih se bomo zaradi preprečevanje bolezni COVID 19 ravnali po novem odloku, glej Uradni list Republike Slovenije št. 22/22, z dne 19. 2. 2022. Odlok je začel veljati v ponedeljek, 21. 2. 2022.

Za področje vzgoje in izobraževanja so poglavitne naslednje novosti:
na področju vzgoje in izobraževanja se opušča ugotavljanje izpolnjevanja pogoja preboleli, cepljeni in testirani (PCT),
– ukinja se samotestiranje v šolah, tako za zaposlene kot tudi za učence.

V veljavi še vedno ostajajo nekateri ukrepi, ki so potrebni za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19, in se z njimi zagotavlja varno učno okolje. Ti ukrepi so:
– higienski (umivanje rok, razkuževanje prostorov, zračenje prostorov) in se izvajajo enako kot do sedaj. Ob vstopu v vzgojno-izobraževalni prostor je obvezno razkuževanje rok z razkužilom,
vzdrževanje varnostne razdalje med osebami, še posebno, če se ne uporabljajo zaščitne maske,
uporaba zaščitne maske tipa II ali IIR, maske tipa FFP2 ali maske tipa FFP3 (v nadaljnjem besedilu: zaščitna maska) je obvezna pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih krajih oziroma prostorih. V šolah to pomeni, da učenci in zaposleni obvezno uporabljajo zaščitno masko praviloma pri vseh oblikah izvajanja pouka in drugih dejavnosti znotraj šolskega prostora in tudi pri gibanju in zadrževanju na odprtih javnih krajih oziroma prostorih, če ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje vsaj 1,5 metra.

Karmen Simonič Mervic
ravnateljica