Pri naravoslovju ni dolgčas

Naravoslovje v šoli je obširno področje, ki učiteljem daje veliko svobode in jim omogoča ogromno raznolikih možnosti za pripravo učnih ur.

Eksperimentiranje, opazovanje, tipanje, poslušanje, raziskovanje, preučevanje, čudenje so dejavnosti, ki pouk naredijo še zanimivejši.

Učenci četrtega razreda so pri pouku na temo Snovi izdelali svoj mlinček, izvajali raznolike poskuse, se pri tem marsičesa naučili, predvsem pa zelo uživali.

Izvajali so poskuse z vodo, magneti, preizkusili se v sestavljanju preprostega električnega kroga in drugih električnih vezij ter ločevali zmesi.

Naloge so jih spodbudile k iskanju novih spoznanj, samostojnemu delu in v njih zbudile radovednost.

Zapisala: Marija Rupnik Hladnik

ELEKTRIČNI KROG

ELEKTRIKA POSKUSI

LOČEVANJE SNOVI

MAGNETI POSKUSI