Rjavenje žebljev

Na  pripravi na naravoslovno tekmovanje Kresnička, pri dodatnem pouku letos sodelujejo učenci četrtega in petega, saj imata oba razreda predpisane iste teme. To je tekmovanje iz naravoslovja, ki je namenjeno učencem od 1. do 7. razreda. Vsebine so biološke, kemijske, fizikalne, astronomske, geografske in geološke. Pripomočki, ki jih učenci za izvedbo poskusov potrebujejo, so preprosti.
Vsa vprašanja na tekmovanju se nanašajo na opažanja pri opravljanju poskusov iz razpisa in na pojave, ki v teh poskusih nastopajo. Letos so za četrtošolce in petošolce naslednje  tri teme Previsna gugalnica, Rjavenje žebljev in Stiskanje pesti.

Danes so skupaj naredili poskus, kjer bodo opazovali v katerih snoveh in ob kakšnih pogojih žeblji rjavijo. Opazovali bodo vsak dan en teden, o ugotovitvah vam bodo povedali naslednji teden.

Zapisali: Marija Rupnik Hladnik, Vera Rudolf