Sodelovanje šole s Centrom za socialno delo Idrija

Naša šola sodeluje z različnimi zunanjimi institucijami. Ena izmed teh je tudi Center za socialno delo Idrija, kamor sodi Dnevni center za otroke in mladostnike Idrija. Kaj nam slednji ponuja pa poiščite v zavihku in podzavihkih O šoli – Šolska svetovalna služba – Obvestila.