Tom potuje, otroke obiskuje

TOM telefon je edini splošni telefon za otroke in mladostnike v Sloveniji. Ima tri kanale svetovanja, preko telefona, e-pošte in spletne klepetalnice. Več kot 140 prostovoljcev – svetovalcev pa že 31 let odgovarja na vprašanja otrok.

17. 5. 2022 se je pričela vseslovenska akcija »Tom potuje, otroke obiskuje«. V okviru te akcije TOM nahrbtnik potuje po Sloveniji in obiskuje osnovne šole. Od 8. 11. 2022 ga bo sedem dni gostila tudi naša šola. V času gostovanja TOM nahrbtnika bodo v okviru razrednih ur za učence od 4. do 9. razreda izvedene delavnice, na katerih bomo predstavili delovanje TOM telefona in spodbudili učence, da se ob stiskah zatečejo k pogovoru.

TOM telefon bo v sodelovanju z Nogometno zvezo Slovenije ob zaključku akcije en razred v vsaki regiji nagradil za najbolj izvirno razlago Tomovega slogana »Odgovor je pogovor«.

TOM nahrbtnik, ki bo na ogled v jedilnici šole, bo učence spomnil, da lahko anonimno in brezplačno kontaktirajo TOM telefon (https://www.e-tom.si/) vsakič, ko imajo vprašanje ali potrebujejo nekoga za pogovor.

Ob tej priložnosti vas vabimo, da si ogledate nagovor dr. Alberta Mrgoleta, predsednika nacionalne mreže TOM telefon: https://www.youtube.com/watch?v=bBTgVV6Vk-4