V novo leto z novim ogrevanjem

V pričetku letošnje kurilne sezone je pričela z obratovanjem kotlovnica na lesno biomaso oz. lesne sekance v Osnovni Šoli Črni Vrh. Občina Idrija se je skupaj z vodstvom šole s problemom ogrevanja Osnovne šole Črni Vrh in Vrtca v Črnem Vrhu ukvarjala od leta 2014 naprej, ko smo prejeli prvo vlogo promotorja, da bi z lastnim financiranjem zgradil sistem daljinskega ogrevanja na lesno biomaso za pet objektov. Občina Idrija je pristopila k pripravi ustrezne pravne podlage, naročila projektno dokumentacijo in objavila razpis za podelitev koncesije. Na razpisu je bilo izbrano podjetje EKO LES ENERGETIKA Ogrevanje na sekance lesne biomase d.o.o. iz Tolmina. Zaradi nerazumnih pogojev Ministrstva za infrastrukturo na razpisu za nepovratna sredstva je kazalo, da bo projekt padel v vodo. Pogoj na razpisu za nepovratno finančno pomoč v višini 50 % je bila vrednost investicije nad 400.000 evrov. Ker je bil naš projekt cenejši, se nismo uspeli prijaviti na razpis.  Edini izhod iz nastale situacije je bil, da se projekt racionalizira in financira brez nepovratnih sredstev.

Koncesionar je na osnovi pogajanj in sestankov na terenu predlagal racionalizacije. Dogovorili smo se, da se opusti toplovode do posameznih objektov in da v projekt vključimo le stavbo osnovne šole in vrtca. Za kotlovnico smo lahko uporabili obstoječi prostor v šoli, za zalogovnik za sekance pa smo uporabili prostor na dvorišču, v katerem se je nahajala cisterna na kurilno olje.

Zaradi te racionalizacije je bila investicija možna ter ekonomsko in tehnično izvedljiva.

Izvajalec je z deli pričel po zaključku šolskega leta in jih dokončal do letošnje kurilne sezone. V oktobru je bil poskusni zagon celotnega sistema. V začetku novembra pa so izvajalci dela zaključili.

Z realizacijo te investicije Občina Idrija ukinja še eno kotlovnico na lahko kurilno olje in tako prispeva k zmanjševanju CO2 izpustov. Še posebej pa lahko izpostavimo dejstvo, da se za energent uporabljajo sekanci, pridobljeni na Črnovrški planoti in tako denar ne odteka trgovcem z nafto.  

Projekt predstavlja trajnostno naravnanost in z vidika krožnega gospodarstva uspešen projekt, vreden posnemanja.

Miran Podobnik