Vpis v 1. razred

Vpis prvošolcev za šolsko leto 2024/2025 bo v začetku meseca februarja 2024. Starši boste k vpisu pisno povabljeni po pošti.

V skladu z Zakonom o osnovni šoli morate starši obvezno vpisati vse otroke, rojene v času od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018.

Zapisala: Katja Miklavič