Bralni kotiček v pesmi in besedi

V sredo, 29. 9. 2021, smo v tretjem razredu tudi uradno otvorili naš bralni kotiček. Pripravili smo kratek nastop za drugošolce in njihovo razredničarko go. Vero Rudolf. Na nastop smo povabili tudi go. Karmen Simonič Mervic, ravnateljico. Za uvod so učenci 3. razreda  zapeli pesmico Poj z menoj, ki govori o prijateljstvu in medsebojnem razumevanju. Predstavili so se še z dvema deklamacijama ter z branjem neumetnostnega besedila Tretješolec Maks. Vsi povabljeni so nas z veseljem poslušali.

Elizabeta Bonča