Delovanje Šolskega sklada v šolskem letu 2022/23

V preteklem šolskem letu smo v Šolskem skladu organizirali in izvedli dejavnosti, ki so pripomogle k prepoznavnosti in zbiranju sredstev Sklada. Septembra so potekale predstavitve Sklada staršem na roditeljskih sestankih, med letom pa so se izvedle naslednje aktivnosti, ki so obogatile Šolski sklad: zbiranje papirja, prodaja ekoloških nagrobnih aranžmajev pred dnevom spomina na mrtve, prodaja koledarjev, organizacija nagradne igre na športni prireditvi, prostovoljni prispevki na novoletni prireditvi, nekaj sredstev pa se je zbralo z donacijo staršev.

Zbrana sredstva so se porabila za nakup nadstandardnih pripomočkov za pouk in sofinanciranje različnih dejavnosti. Kupilo se je 3 nove ukulele (brenkala), 2 skiroja, sofinanciralo se je nakup krožne žage za tehnični pouk, učenci pa so se razveselili tudi družabnih iger, ki jih uporabljajo tako pri angleščini kot po pouku. Sredstva so se porabila tudi za delavnico poslikave figuric, za različne avtobusne prevoze učencev na dejavnosti in za sofinanciranje CŠOD Murska Sobota.

Šolski sklad se zahvaljuje vsem, ki ste kakorkoli pripomogli k uspešnemu delovanju, k sodelovanju pa vas vabimo tudi v prihodnje.

Zapisala: Barbara Petkovšek