Geometrija in arhitektura

Medpredmetno povezovanje je ena od značilnosti sodobnega pouka. Izpostavlja postopno, procesno učenje ob izvajanju dejavnosti in ima dolgoročne učinke, saj spodbuja doseganje ciljev na višjih nivojih, spodbuja kritično mišljenje, komunikacijo in raziskovanje. Pri pouku matematike so se petošolci lotili učnega sklopa Gometrija. Večina pojmov učenci že poznajo: točka, premica, daljica, ravnina, geometrijski liki in telesa, … Kako pa so ti pojmi med sabo povezani? Kje se pojavljajo in kako vplivajo drug na drugega? – taka vprašanja smo si zastavljali pri urah likovne umetnosti, ob ustvarjanju skeletne gradnje.

Učenci so ugotovili, da pri gradnji potrebujejo stebre in nosilce in da ni vseeno, kako jih razporedijo v prostor. Začetni poskusi ravne, navpične gradnje so se podrli, a učenci so bili motivirani za gradnjo stabilnejših skulptur. Stabilnost so povečali: z dodajanjem navpičnih stebrov, z dodajanjem poševno nameščenih nosilcev, z gradnjo od širšega dela prosti ožjemu, z ojačanjem kotov ali/in nameščanjem dodatnih nosilcev. Med delom je bilo ključno vprašanje: Kaj bi se najprej podrlo, če bi prišlo do potresa? Učenci so potres z veseljem simulilari in podrte dele zgradb obnovili v stabilnejšo obliko. Ob koncu smo si ogledali še nekaj znanih zgradb, ki so nastale po načrtih slovenskih arhitektov: Jožeta Plečnika, Ivana Vurnika in Maksa Fabianija.

Zapisala: Maja Mivšek