Legorobotika: Urimo se in vadimo

V tednu po jesenskih počitnicah, 6. 11. – 10. 11. 2023, je za otroke na razredni stopnji potekala legorobotika. Program posameznega dneva dejavnosti je pripravil in izvedel gospod Matevž Strgar. S seboj je prinesel veliko gradiva, idej in seveda kock, ki so jih učenci z največjim veseljem in navdušenjem preoblikovali v robotke.

Program, izvedba in dejavnosti so navdušile učence in učitelje. Z največjim veseljem bomo gospoda Strgarja ponovno povabili v našo sredo v prihodnjem šolskem letu.

Zahvala gre tudi vsem staršem, ki ste otrokom dan dejavnosti omogočili in prispevali sredstva za poravnavo stroškov.

Zapisala: Elizabeta Bonča